Cílem každého podniku je především získat co nejvyšší zisk. K tomu je však potřeba také stále se zvyšující množství zákazníků. K jejich přilákání se používají nejrůznější metody propagace. Z nich je asi nejznámější reklama, ať už mluvíme o televizní, tiskové, rozhlasové či v poslední době i internetové, avšak není ani zdaleka jediná.

S nástupem internetu bylo nutno tomuto vývoji přizpůsobit i marketingovou strategii. Ta již musela brát v úvahu nejen reálný svět, nýbrž i ten virtuální, odehrávající se na síti. Proto byly vymyšleny nové propagační metody, z nichž jednou z nejpoužívanějších je v současné době SEO optimalizace. O co se jedná?

blog2

V zásadě jde o to upravit internetovou stránku tak, aby se její odkaz objevil po zadání určitého slova či fráze do některého z internetových vyhledávačů v seznamu výsledků na jednom z prvních míst. Jak ale vlastně celý proces probíhá?

Nejprve je nutné provést analýzu klíčových slov. Zde zjistíme, která slova či výrazy jsou v daném oboru nejvíce vyhledávány, a jak často. To nám řekne, na které se máme soustředit nejvíce, či zda bychom měli použít obecnější termíny.

Tato klíčová slova, jak se jim říká, jsou následně zapracována do textu na internetové stránce firmy. Pokud jsou na více místech, například v různých sekcích, pak je to jen dobře. Účelem je, aby tuto webovou stránku vyhledávač „našel“ a zobrazil ji.

penize3

Je samozřejmé, že to bude prakticky k ničemu, pokud se náš odkaz zobrazí až někde na desáté stránce. Je proto nutné jej posunout na přední místa. K tomu slouží podpůrné články. Ty obsahují jak ono klíčové slovo, tak odkaz na daný web, a mají za úkol přesvědčit vyhledávač, že se o daném odkazu v souvislosti s vyhledávaným výrazem mluví podstatně více, než odpovídá skutečnosti.

Jak je vidět, není to zrovna jednoduchý proces. Proto není divu, že bývá často svěřen externím specializovaným firmám, které se touto metodou zabývají. Tak se dosáhne nejvyššího účinku, a o to jde především.